FÖRBEREDELSE INFÖR UTBILDNING

!Förberedelser innan utbildning för ul-cert 

Du kan påbörja din flygutbildning när som helst men innan du kan slutföra kursen måste du ha ett elevtillstånd. För att få det måste du ordna med följande:

  1. Läkarintyg
  2. Transportstyrelsens blankett för elevtillstånd 

1.
Läkarintyget skaffar du hos en flygläkare. I själva läkarundersökningen ingår kontroll av synen (ungefär samma regler som för körkort gäller: du får alltså ha glasögon, men då ska du ha dem med dig), blodtrycket, blodvärdena, vilo-EKG med mera. Du får också fylla i ett formulär med frågor om din hälsa. Kontrollen är dock inte lika omfattande som den som trafikpiloter får gå igenom. Säg till att det gäller undersökning för UL-certifikat när du beställer tiden.

Förare av ultralätt flygplan

Första läkarundersökningen ska ske hos en certifierad flygläkare klass 1 eller klass 2. Undersökning för förlängning eller förnyelse ska ske hos en certifierad flygläkare klass 1 eller klass 2. Undersökningen kan också ske hos vissa specialister i allmänmedicin som godkänts av Transportstyrelsen, men det medicinska intyget kommer då bara att gälla för ultralätt flyg och LAPL.

Här under finns en länk till Luftfartsverkets förteckning över godkända flygläkare. Lyckas du inte så hör av dig så hjälper vi dig. Klicka här! Sök läkare här!

2.
Blanketten för elevtillstånd beställer du från Transportstyrelsen. Tel. 011-19 20 00, begär blankettenheten. Blanketten kan också tillhandahållas av oss. Det enklaste är att ladda ned ansökningsblanketten genom att Klicka här!  

Vad händer sen?

Skicka in alla ansökan om elevtillstånd till Transportstyrelsen (flygläkare skickar själva in protokollet från undersökningen) och vänta på ditt elevtillstånd. Det kan ta någon till några veckor. 

Dessa ämnen kommer att tas upp under kursen och bör vara väl pålästa innan kursstart: 

METEOROLOGI
tyda väderkartor och andra väderobservationer såsom aktuella väderobservationer, prognoser, fronter, flygsikt, dimma, moln, lufttryck, isbildning mm.

FLYGTEKNISKA ÄMNEN
aerodynamik och flygplanlära dvs hur och varför ett flygplan fungerar och reagerar som det gör, motorlära, instrument mm.

BESTÄMMELSER
regler och bestämmelser för civil luftfart.

MÄNNISKAN I LUFTEN
förutsättningar och begränsningar.

NAVIGATION
hur man hittar. 

Det fordras också en kurs för radiotelefoni. Kurslitteratur ingår i ”Teoripaket UL"


Lite boktips.

Här finner du information på engelska om UL-A ”Trike

Info om farkoster med rotor.

The Microlight Pilot´s Handbook, Brian Cosgrove

Teoripaket UL från KSAB

Kompletterande Gyrokopter bok

The Gyrocopter Pilot´s Handbook

För piloter som vill göra typinflygning UL-Gyro


info@orustfly.com